Welkom.
WELKOM BIJ HET CENTRUM VOOR OUDERENPSYCHIATRIE IN DE BILT EN OMSTREKEN
VOOR VERWIJZERS

Geachte collega,

Een vrijgevestigde praktijk voor ouderenpsychiatrie, wat biedt dat voor u ?

 

- Samenwerking tussen verwijzer en psychiater.

Dit wordt gerealiseerd door de mogelijkheid vooraf overleg te voeren, een snelle terugkoppeling te krijgen van de bevindingen, van de eventuele  medicatieaanpassingen, en de grote lijn van het behandelplan. Samenwerking ís de sleutel.

- Patiënt gericht te werken.

Dit gebeurt door patiënten op korte termijn te spreken, de levensterreinen te onderzoeken (somatisch, sociaal-maatschappelijk,  functioneel, levensbeschouwelijk), en direct een plan van aanpak te bespreken.

Aanvullend onderzoek wordt ingezet als dat noodzakelijk is.

Medicijnen worden pas voorgeschreven na een interactie check op gebruikte medicatie.

- Patiënten thuis te bezoeken. Dit gebeurt wanneer patiënten niet naar de praktijk kunnen (of willen) komen.

- Samenwerking met andere betrokkenen.  Hierbij wordt gedacht aan mantelzorgers en andere betrokken hulpverleners.

 

 

Wat mag u en de patiënt verwachten?

Een deskundige aanpak op het gebied van de ouderenpsychiatrie in de breedte van het vak.

Contact maken, diagnostiseren, psycho-educatie geven en motiveren tot behandeling zijn de tools tot samenwerking en aanzet tot verbetering, en liefst waar mogelijk, tot herstel van de patiënt.

Patiënten die niet naar een reguliere ggz instelling willen kunnen rekenen op een persoonlijke benadering, en zijn verzekerd van een behandeling door de psychiater zelf.

Bij gebrek aan ziektebesef en/of een weigerachtige attitude is het goed toch een verwijzing te overwegen.

Hoe kunt u het Centrum voor Ouderenpsychiatrie bereiken?

Telefonisch ben ik te bereiken op 06-20571730. Wanneer ik de telefoon niet opneem, spreek dan een bericht in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Per fax. U kunt een verwijzing direct faxen naar het nummer 030-2671960. Indien mogelijk met informatie over de laatste somatische bevindingen, en een medicatieoverzicht.

Per e-mail: info@centrumvoorouderenpsychiatrie.nl.

 

 

Contactgegevens COP:

Annemarie Noort, ouderenpsychiater

Centrum voor Ouderenpsychiatrie

Vestigingsadres:

Hei- en Boeicopseweg 64a, 4126 RK Hei- en Boeicop.

Telefoon: 06-20571730

Fax: 030-2671960

E-mail: INFO@CENTRUMVOOROUDERENPSYCHIATRIE.NL