Welkom.
WELKOM BIJ HET CENTRUM VOOR OUDERENPSYCHIATRIE IN DE BILT EN OMSTREKEN
WETGEVING EN PRIVACY

Wet, regelgeving en uw privacy

 

Een aantal wetten beschermen uw belangen bij een geneeskundige behandeling dus ook bij de zelfstandig gevestigde ouderenpsychiater. Daar bij moet u denken aan de wet BIG(Beroepen in Gezondheidszorg) en de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). De wet Klachtrecht regelt dat u klachten over de behandeling of behandelaar voor kunt leggen aan een klachtencommissie, tenminste als u daar in een gesprek met uw behandelaar niet uitkomt. Mocht dat zo zijn dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan VUP klachtencommissie p/a Zuileveld 6, 3451 LB Vleuten. De wijze waarop een klacht in behandeling wordt genomen wordt omschreven op de website van de Vereniging van vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters: http://www.psychiaters-utrecht.nl/.


Volgens de wettelijke eisen van de overheid stuur ik u per e-mail een kopie van het kwaliteitsstatuut. Indien gewenst kunt u vragen om een geprint exemplaat.