Welkom.
WELKOM BIJ HET CENTRUM VOOR OUDERENPSYCHIATRIE IN DE BILT EN OMSTREKEN
-WETENSCHAP

WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

 

In de afgelopen jaren heb ik als ouderenpsychiater wetenschappelijk onderzoek gedaan in samenwerking met Yulius GGZ. Ik ben bezig met mijn proefschrift te schrijven.

Hier onder vindt u een overzicht van mijn wetenschappelijke activiteiten.

ONDERZOEKSERVARING

 2005- Heden

Promotieonderzoek naar religieuze wanen bij psychotische ouderen en de relatie tot hun religie. Copromotor: Prof. dr. W.A. Braam. Promotor: prof. dr. A.T.F. Beekman

 

Juni 1998- Mei 2001

Onderzoek naar de behandeling van depressieve stoornissen bij dementie. Altrecht locatie Zeist in samenwerking met Meerkanten Ermelo. Onderzoek is stopgezet i.v.m. veranderde klinische patiënten populatie, en een, daar met verband houdende, te geringe instroom.

Supervisor: drs. R.M. Kok.

 

Okt 1995- Dec 1999

Onderzoek naar de rol van plasma cortisol en noradrenaline op geheugenprestaties bij patiënten met dementie van het Alzheimer type en oudere depressieven. Rijngeestgroep, Oestgeest.

Projectleider: drs. K.J. Bemelmans.

 

April 1992- Juli 1992

Retrospectief onderzoek naar circulerend anodaal antigeen (CAE) in urine, en circulerend anodaal antigeen type 2 (CAE 2 in serum en urine van Schistosomiasis patiënten uit Senegal (Enzyme Linked Immuno Sorbent Antigen). Laboratorium voor Parasitologie, Faculteit Geneeskunde Leiden

Supervisor: drs. L. van Lieshout.

 

Jan 1985- Mei 1985

Retrospectief onderzoek naar stollingsfactor VIII (coagulatiemethode) en AntitrombineIII (chromogeensubstraat- en Radio Immuno Diffusiemethode) in stollingsfactor VIII-deficënt

-resp. patiënten plasma. Laboratorium Ziekenhuis Rijnland Leiderdorp.

Supervisor: dr. G.L.A. Rijnierse.

 

PUBLICATIES

 

A. Noort, A.R. van Gool, A.T.F. Beekman, .A.W. Braam. Religious delusions in older adults: diagnoses =, combinations and delusional characteristics. Int. J. of Ger. Psychiatry

Submit. 

 

 A. Noort, A.W. Braam, A.R. van Gool, P.J. Verhagen en A.T.F. Beekman.

De herkenning van psychopathologie met religieuze inhoud door pastores: een

vignetstudie. Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 9: 785-795.

 

Annemarie Noort, Arjan Braam, Arthur van Gool and Aartjan Beekman. Recognition of psychopathology with religious content by clergy members: a case vignette study. Mental Health, Religion & Culture 2012;  15:2, 205-215.

 

Arjan W. Braam, Annemarie Noort, Hanneke Schaap-Jonker, Dorly Deeg. Godsbeeld en depressie bij ouderen in Sassenheim: een detailverkenning naar schuldgevoelens. Psyche & Geloof 21 (4): 263-274.

 

Gerrit Jan van der Kolm & Annemarie Noort. Samenwerking tussen GGZ en lokale geloofsgemeenschappen. De ontwikkeling van een signaleringsinstrument. Handelingen 2010; 2: 14-22.

Annemarie Noort, Arjan Braam en Aartjan Beekman. De beoordeling van vignetten van psychiatrische problematiek met religieuze inhoud door GGZ-medewerkers. Psychopraxis 2008;10(6): 257-262.

 

Karel J. Bemelmans, Annemarie Noort, Roel De Rijk, Huub A.M. Middelkoop, Godfried M.J. Van Kempen and Jaap G. Goekoop. Plasma cortisol and norepinephrine in Alzheimer's disease: opposite relations with recall performance and stage of progression. Acta Neuropsychiatrica 2007; 19(4):231-237.

  

BUITENLANDSE PRESENTATIES

 

Oral presentation: Pastor’s management of religious delusions: a case vignette study.

World Psychiatry Association. 20-25 September 2008.

 

Poster presentation: Pastor’s management of religious delusions: a case vignette study. European Conference on religion, spirituality and health. 1-3 may 2008.

 

Oral presentation: Religious delusions in the elderly: measurements and dilemmas.

World Psychiatry Association. 10-15 September 2005


Om (tevens) al psychiater te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie en medisch specialisme doe ik bij- en nascholing, volg ik intervisie en visitatie en voldoen ik aan de beroepscode van mijn beropesvereniging.