Welkom.
WELKOM BIJ HET CENTRUM VOOR OUDERENPSYCHIATRIE IN DE BILT EN OMSTREKEN
-WERKWIJZE

-WERKWIJZE

 

Aanmelden

Aanmelding is zowel telefonisch als schriftelijk via het e-mailadres van de website mogelijk. Desgewenst kan vooroverleg tussen de verwijzer en de ouderenpsychiater plaats vinden.

 

Intake en behandeling

Wanneer u zich bij mij aanmeldt proberen ik op zo kort mogelijke termijn met u een afspraak te maken voor een intake. De intake bestaat uit twee gesprekken. In het eerste gesprek zal ik samen met u de klachten en problemen in kaart brengen die aanleiding zijn voor de verwijzing. Hierna volgt een tweede gesprek waarbij ik uw levensloop zal bespreken om zodoende een beeld te kunnen vormen van uw leven tot nog toe.

 

Na de twee intakegesprekken wordt u uitgenodigd voor een derde gesprek waarin ik met u mijn conclusies en bevindingen zal bespreken. Hierbij komt de diagnose aan bod en mijn voorstel voor behandeling. In dit gesprek kunt u aangeven of u met de behandeling wilt starten of niet.

Kiest u ervoor om met de voorgestelde behandeling te starten dan zal ik met u het behandelplan verder uitwerken en concreet bespreken hoe de behandeling eruit zal gaan zien. Het behandelplan vormt de leidraad voor de behandeling en het beloop van de behandeling zal regelmatig met u geëvalueerd worden.

Het doel van de behandeling is om uw klachten te bestrijden c.q. verminderen.  De behandeling bestaat uit gesprekken waarbij ik gebruik maak van de inzichten uit diverse psychotherapeutische stromingen afhankelijk van de aard van uw problemen. Tevens kan ik in overleg met u en uw huisarts medicijnen voorschijven. Sessies duren normaal gesproken 45 minuten.

 

Afronden van de behandeling

Ik hecht er veel waarde aan, dat de therapie zorgvuldig en in onderling overleg wordt afgesloten. De afsluiting vindt plaats met een evaluatiegesprek. Als u erover denkt, uw behandeling af te sluiten, is het goed dit een paar sessies van te voren met mij te overleggen, zodat we samen de voor- en nadelen tegen elkaar kunt afwegen en u deze moeilijke beslissing niet alleen hoeft nemen. Uiteindelijk beslist u natuurlijk zelf of u al dan niet afsluit en wanneer.

In het laatste gesprek wordt de behandeling samen met mij geëvalueerd. Ik zal u dan ook vragen een vragenlijst in te vullen. Uw zorgverzekeraar wil graag weten hoe u de behandeling heeft gevonden. Ik waardeer het zeer wanneer u daaraan uw medewerking wilt geven.

 

Om verder te lezen

Wilt u meer weten over psychiatrische aandoeningen (bij name bij ouderen) en de behandelmogelijkheden voor deze aandoeningen? Zoek dan in onderstaande links:

http://www.ouderenpsychiatrie.nl/

 

http://www.psychiatrienet.nl/