Welkom.
WELKOM BIJ HET CENTRUM VOOR OUDERENPSYCHIATRIE IN DE BILT EN OMSTREKEN
Meest recente artikel

-WELKOM

 

Welkom op de website van Centrum voor Ouderenpsychiatrie (COP). Via deze site wil ik u informeren over mijn vrijgevestigde praktijk voor ouderenpsychiatrie in Hei- en Boeicop.

Sinds 2000 ben ik als ouderenpsychiater werkzaam. In 2012 ben ik gestart als vrijgevestigd psychiater in De Bilt en Hei- en Boeicop (nabij Lexmond). Momenteel werk ik alleen nog op de locatie in Hei- en Boeicop. De praktijk is kleinschalig van opzet waardoor persoonlijk en laagdrempelig contact gegarandeerd is. Om bij mij in behandeling te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Nadat de verwijzing geregeld is kunt u contact met mij opnemen voor een afspraak.

 

-DE PRAKTIJK

 

Algemene informatie en bereikbaarheid

De praktijk is een 2e lijns praktijk, gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie. Ik heb mij toegelegd op de diagnostiek en behandeling van de meest gangbare psychiatrische problemen zoals psychotische stoornissen, angst- en stemmingsstoornis, geheugenproblemen en slaapproblemen. Tevens heb ik veel ervaring met autismeproblematiek en ADHD bij volwassenen.

Het doel van de praktijk is het bieden van psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen in Hei- en Boeicop en omstreken, specifiek aan ouderen.

 

Bereikbaarheid

Het Centrum voor Ouderenpsychiatrie is op alle werkdagen telefonisch te bereiken. Het telefoonnummer van COP is 06-20571730. Als u zich aanmeldt, wordt u teruggebeld door de ouderenpsychiater. Op werkdagen kunt u doorgaans zowel tijdens kantooruren als aan het begin van de avond, teruggebeld worden. In het eerste telefonisch contact worden uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en een korte omschrijving van uw problemen genoteerd. In het telefonisch contact wordt, voor zover mogelijk, bekeken of een aanmelding bij onze praktijk zinvol is. Na aanmelding wordt zo snel mogelijk een afspraak gepland voor een eerste kennismakings-, c.q. intakegesprek met de ouderenpsychiater. Er is ook de mogelijkheid voor afspraken in de avonduren en eventueel komt de ouderenpsychiater bij u aan huis.

 

De ouderenpsychiater-psychotherapeut

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en daarna mijn opleiding tot psychiater gevolgd in Veldwijk in Ermelo (huidige naam is GGZ Centraal). Vanaf 2000-2010 heb ik gewerkt  bij een GGZ instelling in Gouda, Gorinchem en Tilburg. Daarna ben ik als interim-psychiater gaan werken bij diverse GGZ instellingen en sinds 2012 tevens als vrijgevestigd psychiater in mijn praktijk in Hei- en Boeicop.  

In de afgelopen jaren heb ik ruim 150 ouderen met psychotische klachten geïnterviewd, dankzij de samenwerking met Yulius GGZ in Gorinchem/Dordrecht. Ik ben bezig mijn proefschrift te schrijven met als titel: Religious delusions in elderly people in relation with their religion.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en ingeschreven als medisch specialist en geregistreerd onder BIG-nummer 59043185301, en van de Vereniging van vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters (VUP). Tevens ben ik lid van de Federatie Medisch Specialisten (voorheen Orde van Medisch Specialisten), en het Kenniscentrum voor levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV)

De praktijk staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 56604610 als Centrum voor Ouderenpsychiatrie B.V. te Utrecht.

Er is op het moment een wachtlijst.

 

WERKWIJZE

Aanmelden

Aanmelding is zowel telefonisch als schriftelijk via het e-mailadres van de website mogelijk. Desgewenst kan vooroverleg tussen de verwijzer en de ouderenpsychiater plaats vinden.

Intake en behandeling

Wanneer u zich bij mij aanmeldt proberen ik op zo kort mogelijke termijn met u een afspraak te maken voor een intake. De intake bestaat uit twee gesprekken. In het eerste gesprek zal ik samen met u de klachten en problemen in kaart brengen die aanleiding zijn voor de verwijzing. Hierna volgt een tweede gesprek waarbij ik uw levensloop zal bespreken om zodoende een beeld te kunnen vormen van uw leven tot nog toe.

Na de twee intakegesprekken wordt u uitgenodigd voor een derde gesprek waarin ik met u mijn conclusies en bevindingen zal bespreken. Hierbij komt de diagnose aan bod en mijn voorstel voor behandeling. In dit gesprek kunt u aangeven of u met de behandeling wilt starten of niet.

Kiest u ervoor om met de voorgestelde behandeling te starten dan zal ik met u het behandelplan verder uitwerken en concreet bespreken hoe de behandeling eruit zal gaan zien. Het behandelplan vormt de leidraad voor de behandeling en het beloop van de behandeling zal regelmatig met u geëvalueerd worden.

Het doel van de behandeling is om uw klachten te bestrijden c.q. verminderen. De behandeling bestaat uit gesprekken waarbij ik gebruik maak van de inzichten uit diverse psychotherapeutische stromingen afhankelijk van de aard van uw problemen. Tevens kan ik in overleg met u en uw huisarts medicijnen voorschijven. Sessies duren normaal gesproken 45 minuten.

Afronden van de behandeling

Ik hecht er veel waarde aan, dat de therapie zorgvuldig en in onderling overleg wordt afgesloten. De afsluiting vindt plaats met een evaluatiegesprek. Als u erover denkt, uw behandeling af te sluiten, is het goed dit een paar sessies van te voren met mij te overleggen, zodat we samen de voor- en nadelen tegen elkaar kunt afwegen en u deze moeilijke beslissing niet alleen hoeft nemen. Uiteindelijk beslist u natuurlijk zelf of u al dan niet afsluit en wanneer.

In het laatste gesprek wordt de behandeling samen met mij geëvalueerd. Ik zal u dan ook vragen een vragenlijst in te vullen. Uw zorgverzekeraar wil graag weten hoe u de behandeling heeft gevonden. Ik waardeer het zeer wanneer u daaraan uw medewerking wilt geven.

Om verder te lezen

Wilt u meer weten over psychiatrische aandoeningen (bij name bij ouderen) en de behandelmogelijkheden voor deze aandoeningen? Zoek dan in onderstaande links:

http://www.ouderenpsychiatrie.nl/

http://www.psychiatrienet.nl/